Driftinformation nordöstra Göteborg

Vi har för närvarande inga driftproblem.