Vi levererar renhållningstjänster till kommuner och interkommunala avfallsföretag i hela landet

Vi satsar i Sverige och har som målsättning att etablera oss som en av de ledande aktörerna inom renhållningstjänster. Vi har på kort tid vunnit anbud med följande kommuner; Göteborg, Falkenberg, Varberg och Hässleholm (uppstart 1 nov 2016).

Om oss

Nordisk Återvinning Service AB blev etablerat senhösten 2011 som ett helägt dotterbolag till Norsk Gjenvinning Renovasjon AS.