Renhålling med fokus på service

Vi levererar renhållningstjänster till kommuner och interkommunala avfallsföretag i hela Sverige. Vi är kommunens förlängda arm och utför uppdrag som bygger på förutsättningar och krav som är fastsatt i kontrakt.

Vi samlar in alla typer av hushållsavfall. Dessutom utför vi andra närliggande tjänster som drift av återvinningsstationer, avfallshantering i fritidsområden, transport av grovavfall m.m.

 

Genom grundlig utbildning, service standarder och klart definierade rutiner säkerställer våra medarbetare att vi lyckas. Vi har stort fokus på service och vi behandlar varje enskilt hushåll som en egen kund.

 

Vi kan hela värdekedjan

I samråd med våra kommunala uppdragsgivare arbetar vi kontinuerlig med förbättringar till nytta både för invånare och miljön.

 

Vår styrka är integrerade avtal som innehåller flera element som sys samman till en komplett lösning. 

 

I praktiken innebär det att vi kan ta hand om alla delar i värdekedjan - från källsortering och insamling till återvinning och behandling.